BỐ MẸ Ở VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC TẶNG NHÀ ĐẤT CHO CON Ở NƯỚC NGOÀI?

Đây có lẽ là câu hỏi hiện đang được rất nhiều người thắc mắc khi tình trạng bố mẹ ở Việt Nam, con cái định cư nước ngoài ngày càng phổ biến. Vậy cách giải quyết của vấn đề này là gì? Liệu có phải chỉ công dân Việt Nam mới được mua/nhận nhà đất ở Việt Nam?

Hãy cùng giải quyết tình huống sau đây: Bố mẹ muốn tặng đất cho con gái, nhưng người con gái đó đang định cư, đã có quốc tịch nước ngoài và kết hôn với Việt Kiều nước đó.

->Như vậy, theo pháp luật, cô con gái có được nhận đất mà bố mẹ tặng hay không? Nếu được, cô gái có đứng tên một mình mảnh đất đó hay phải cam kết giữa hai vợ chồng?

Giải đáp:

Thứ nhất, cô con gái là người Việt định cư ở nước ngoài. Theo điều 8 luật Nhà ở 2014 quy định điều kiện công nhận quyền sở hữu nhà như sau:

“2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

  1. b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;”

Theo điều luật trên, cô con gái thuộc trường hợp b. Có nghĩa, cô hoàn toàn được nhận nhà ở mà bố mẹ tặng. Nhưng trước hết, cô phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Đồng thời, tại khoảng 1 Điều 186 luật đất đai 2013 cũng quy định:

“1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”.

Do đó, nếu như cô con gái đáp ứng các quy định của luật nhà ở về điều kiện sở hữu nhà tại Việt Nam thì cũng có quyền sử dụng mảnh đất gắn với nhà đó.

Xét thêm về quyền sử dụng đất, người Việt định cư ở nước ngoài chỉ được nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau: (Theo Điều 169 Luật đất đai năm 2013)

“- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở;”

Đối với trường hợp của cô con gái, cô được nhận quyền sử dụng đất nhưng chỉ khi nhận nhà ở gắn liền vói mảnh đất đó. Nếu như cô chỉ nhận quyền sử dụng đất mà không gắn liền với việc sở hữu nhà ở thì điều này không hợp lệ. Tức là cô con gái không có quyền sử dụng mảnh đất nếu như không sở hữu nhà ở đi kèm.

Còn về vấn đề đứng tên mảnh đất, nếu bố mẹ cho riêng con gái thì quyền sở hữu nhà và sử dụng đất là tài sản riêng của cô, không cần cam kết giữa 2 vợ chồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *