All Posts in Category Thông tin thị trường

Đã có kế hoạch thực hiện “Thành phố Thông minh Bình Dương” năm 2019

Mới đây, UBND Tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Thành phố Thông Minh Bình Dương trong năm 2019. Trước hết, trong năm nay, tỉnh Bình Dương sẽ tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ thông minh, tăng cường hợp tác giữa các ban, ngành, cơ quan chức…

Read More
1 2 3 4 5 6 7