Lễ ra quân dự án Asiana Capella

Sau đây là những hình ảnh được Đức Tín ghi nhận tại buổi lễ ra quân dự án Asiana Capella

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *