Nhân viên Đức Tín học tập, trau dồi kiến thức như thế nào?

Làm việc tại Đức Tín Land là làm việc tập thể, cả tập thể cùng cố gắng, cùng sửa sai, cùng phấn đấu. Do đó, không có khái niệm “ma mới, ma cũ” tại công ty chúng tôi. Những nhân viên mới, kể cả có kinh nghiệm lẫn không đều được training lại từ đầu, theo quy trình bài bản hàng tuần cho đến khi thành thạo kiến thức và kĩ năng. Sẽ có hai hình thức: thảo luận với nhóm và với Ban giám đốc.

Phổ biến nhất là thảo luận nhóm. Đây là cách học tập rất hiệu quả khi các nhân viên, từ lâu năm đến nhân viên mới được thảo luận những chủ đề về kiến thức chuyên môn, kĩ năng mềm, kiến thức dự án, pháp luật,…

Thảo luận trực tiếp 2 nhân viên/ nhóm sẽ giúp việc trao đổi thông tin dễ dàng hơn, dễ đặt câu hỏi và truyền đạt kinh nghiệm.

Ghi chú, phân tích cụ thể thông tin dự án.

Hai dự án mới nhất Đức Tín đã và đang triển khai.

Đức Tín Land thường xuyên tổ chức cuộc họp-học nhóm giúp nhân viên có thể trau dồi kiến thức, giải đáp thắc mắc để có thể áp dụng thực hành ngay. Mỗi tuần, nhóm sẽ thay đổi linh hoạt để các nhân viên có thể tiếp xúc, làm quen và học hỏi với nhiều người mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *